Connecting...

SALES EXECUTIVE (WORKING IN THANH HOA PROVINCE)

Job title: SALES EXECUTIVE (WORKING IN THANH HOA PROVINCE)
Contract type: Permanent
Location: ベトナム
Specialisation:
Salary: 400 - 700
Start date: 29 Oct 2019
Job Reference: 02798
Contact details: Bich Hang Dang Thi
Contact email: hang.dangthi@jac-recruitment.com
Job published: 10 months ago

Yêu cầu:

- Ứng viên có thể làm việc tại Thanh Hóa trong dài hạn

- khả năng tiếng Anh ổn đủ để giao tiếp và báo cáo trong công việc

- kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí sales, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sales máy móc xây dựng

Đãi ngộ:

- Lương up to 15 triệu VNĐ

- có commission

- có thưởng Tết

- trợ cấp liên quan đến công việc: điện thoại, xăng xe

- review lương hàng năm