Connecting...

iOS Engineer

Job Title: iOS Engineer
Contract Type: Permanent
Location: ベトナム(ハノイ)
Industry:
Salary: $0 - 50 k
Start Date: 19 Mar 2020
Reference: jp-5319
Contact Name: ThuyDuong.Nguyen
Contact Email: ThuyDuong.Nguyen@jac-recruitment.com
Job Published: March 19, 2020 16:07

Job Description

VỊ TRÍ: iOS ENGINEER (SENIOR/JUNIOR)

YÊU CẦU:

-          SENIOR DEV ~ up to 2000$

Swift, Native iOS 3 năm trở lên

RxSwift

Firebase (FCM)

Layered Architecture

HTTP

Unit TestUI Test

Realm

CocoaPods/Carthage

Apple Developer Program

Lên kế hoạch/vận hành/ backup Database

Tự review code

-          JUNIOR DEV ~ up to 1200$

Swift, Native iOS1 trở lên

HTTP

Realm

CocoaPods/Carthage

 

ĐIỂM CỘNG:

Những người luôn cập nhật thông tin cập nhật hệ điều hành mới nhất của iOS

Swinject hoặc kiên thức liên quan đến DI

CircleCI và fastlane trong môi trường CI/CD

Fabric/Crashlytics

Cloud enviroment (GCP)

Kiến thức về iOS Memory (ARC/MRC)

Knowledge and experience of protocol-oriented (POP)

Autolayout, SizeClass

OSS Commit

Kinh nghiệm Phát triển app cá nhânApp Store

 

ĐÃI NGỘ:

-          Thưởng 1- 3 tháng lươngCố định bonus 1 tháng vào Tết

 

             1 năm 4 lần review thưởng (theo performance)

 

Tháng 400.5 tháng

Tháng 700.5 tháng

Tháng 1000.5 tháng

Tháng 1Thưởng tết 1-1.5 tháng lương

 

-          Thuế TNCN

                          Tùy theo mức lương của nhân viên sẽ trừ vào lương

 

-          BHXH

    Đóng theo luật lao động

-          Bảo hiểm khác

    Đối với cấp độ Manager sẽ có BH ngoài do công ty chi trả

 

-          TRợ cấp gồm trong lương Tiền ăn600,000VDN

 

-          Overtime

    Nếu có OT sẽ theo quy định của Luật lao động

 

-          Trợ cấp đi lại

                          200,000VDN

-          Chế độ training

                         Theo yêu cầu của công ty mẹ, sẽ xem xét theo từng trường hợp

 

-          Tăng lương

                2 lần 1 năm xét tăng lương(Tháng 4Tháng 10)

 

-          Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6

 

                 8h~17:30 (nghỉ trưa 1,5h)

-          Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt