Connecting...

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT

Job title: TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT
Contract type: Permanent
Location: ベトナム(ホーチミン)
Specialisation:
Salary: $0 - 50 k
Start date: 27 Feb 2020
Job Reference: 03184
Contact details: Tran Kim Ngan
Contact email: Ngan.Tran@jac-recruitment.com
Job published: about 1 month ago

Khách hàng của JAC là công ty sản xuất mảng linh kiện điện tử của Nhật cần tuyển :

Vị trí : TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Lương thỏa thuận đến 2500$

Yêu cầu

+ Tiếng Nhật giao tiếp từ N3

+ Kinh nghiệm ít nhất 5 năm vị trí trưởng phòng quản lý sản xuất

- Kinh nghiệm lĩnh vực cơ khí, điện tử ở nhà máy qui mô lớn.

 Nội dung công việc

- Phụ trách bộ phận quản lý sx qui mô tầm 100 người (coi về xuất nhập khẩu, kế hoạch, kho)

- Quản lý 3 manager

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Liên hệ trao đổi công việc :ngan.tran@jac-recruitment.com, 0913.645.168 (Ngân)