Connecting...

TRADE MARKETING MANAGER (FMCG)

Job Title: TRADE MARKETING MANAGER (FMCG)
Contract Type: Permanent
Location: ベトナム(ホーチミン)
Industry:
Salary: $0 - 50 k
Start Date: 24 Mar 2020
Reference: jp-5340
Contact Name: Tran Kim Ngan
Contact Email: Ngan.Tran@jac-recruitment.com
Job Published: March 24, 2020 17:18

Job Description

Khách hàng của JAC là khách hàng lớn bên mảng FMCG cần tuyển :

Vị trí : Trade marketing manager (Report to Manager of Sales Planning )

Lương : 2000~3000 USD GROSS

Địa điểm làm việc : Quận 1, Hồ chí minh

Thời gian làm việc : thứ 2 ~ thứ 6 (8:30~17:30)

Yêu cầu công việc :

- Age/độ tuổi : 30~40

- Prof.level/Trình độ học vấn : Graduated University degree in Marketing, Business Administration or relevant fields

- Language/ngoại ngữ : English : writting - speaking on smoothly

- Planning, organization, Coordination, Communication, Problem Solving Skill, Time Management, project management and presentation skills

- Over 3 years experience in sales/ marketing/ trade marketing as Manager title

- Other requirement/yêu cầu khác : Focus on GT channel

Nội dung công việc :

+ Phối hợp với các phòng ban và đối tác để lập kế hoạch và thực hiện tung sản phẩm mới (Sales forecast, POSM, CTKM,…)
Collaborate with departments and partners to plan and launch new products (Sales forecast, POSM, Sales promotion, ...)

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch CTKM hàng năm/quý/tháng chiến lược Sales&MKT đã lên.
 Developing and implementing annual/ quaterly/ monthly promotion plan.

+ Phối hợp với các bộ phận để lập kế hoạch bán hàng Tết hàng năm (SKUs bán Tết, Sales forecats, sản xuất/chuyển hàng/CTKM/thưởng/POSM...)
Coordinate with relevant departments to build annual Tet sales plan (SKUs Tet, Sales forecats, production / shipping / Sales promotion / incentive / POSM ...)

+ Hàng tháng họp SCM nhằm phối hợp với nhà máy/MKT/Sales team trong việc cung cấp hàng hoá phù hợp với từng thời điểm.
SCM monthly meeting to coordinate with the factory / MKT / Sales team in providing products suitable.

+ Lập và quản lý ngân sách CTKM cho từng khu vực/kênh bán hàng hàng tháng/quý/năm được BGĐ duyệt.
Build and manage sales promotion budget for each area /sales channel per monthly /quarter / year approved by Board of Directors.

+ Phối hợp với các phòng ban liên quan để lên ý tưởng, thiết kế, lập kế hoạch sản xuất/vận chuyển từng loại POSM từ kho cứ điểm Công ty đến NPP và ra từng điểm bán.
Coordinate with relevant departments to develop ideas, design, make a production plan; transport of each type of POSM from warehouse to DS and release to outlet.

+ Phối hợp với các phòng ban và đối tác bên ngoài để tổ chức Hội Nghị NPP hàng năm theo mục tiêu được BGĐ duyệt.
Coordinate with revelant departments and partners to organize the annual DS Conference according to the plan approved by the Board of Directors.
+ Tạo các báo cáo phân tích để hỗ trợ cho BGĐ/NSM và sales team ra quyết định phù hợp để gia tăng doanh số bán hàng.
Make analysis reports to support the BOM / NSM and the sales team to make decisions to increase sales.
+ Các công việc khác: hỗ trợ thực hiện các dự án theo nhu cầu BGĐ/NSM chỉ đạo.
Other: support the implementation of projects requested by BOD/ SM.
+ Hướng dẫn các thành viên trong team hoàn thành nhiệm vụ được giao , đồng thời huấn luyện các kỹ năng và cách quản lý công việc hiệu quả theo mô hình PDCA&5W1H.
 Instructing team members to complete assigned tasks,  training skills and the way to improve the effective job by PDCA & 5W1H model.

Liên hệ trao đổi chi tiết : ngan.tran@jac-recruitment.com, zalo 0913.645.168 (Ngân)