Connecting...

Sales Engineer

Job Title: Sales Engineer
Contract Type: Permanent
Location: Vietnam (Hanoi)
Salary: $0 - 50 k
Start Date: 03 Feb 2020
Reference: en-5080
Contact Name: Tran Hong Anh
Contact Email: anh.tranhong@jac-recruitment.com
Job Published: February 03, 2020 15:13

Job Description

 

Địa điểm làm việc Hanoi (1) , Haiphong (1)

Vị trí: Sales Engineer 

Yêu cầu

Tốt nghiệp chuyên ngành về kỹ thuật

Đã hoặc đang làm ở công ty về thương mại của Viêt Nam or nước ngoài

Có 3 năm kinh nghiệm sales

Biết về cơ khí chế tạo máy hoặc thiết bị điện tử

Tiếng Nhật  N3 giao tiếp tốt ~ or tương đương mức N2

LươngVND 10 M to 20M (depends on experience

 

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm, quản lý kiểm soát và thực hiện các hoạt động kinh doanh & tiếp thị
- Phụ trách kinh doanh và quản lý các lĩnh vực mình được giao.
- Triển khai kế hoạch bán hàng của công ty gồm:
· Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích và phát triển ngành hàng được phân công.
· Khảo sát thị trường, kỹ thuật và lập kế hoạch duy trì sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới..
· Giao dịch đàm phán hợp đồng với khách hàng.