Connecting...

QC LEADER HÀNG MAY MẶC

Job title: QC LEADER HÀNG MAY MẶC
Contract type: Permanent
Location: ベトナム(ホーチミン)
Specialisation:
Salary: $0 - 50 k
Start date: 13 Feb 2020
Job Reference: 03119
Contact details: Tran Kim Ngan
Contact email: Ngan.Tran@jac-recruitment.com
Job published: 29 days ago

Khách hàng của JAC là văn phòng đại diện của Nhật cần tuyển :

Vị trí : QC Leader

Yêu cầu :

+ Giao tiếp và báo cáo công việc được bằng tiếng Anh cho manager người Nhật

+ Kinh nghiệm phụ trách hàng garment đặc biệt là hàng sportwear

+ 35~45 tuổi

Nôi dung công việc :

+ Phụ trách hàng gia công tại xưởng may ở Thuận An Bình Dương.

+ Kiểm tra chất lượng hàng trên chuyền -> báo cáo cho manager người Nhật

+ Công việc cụ thể trao đổi khi đi phỏng vấn

+ Quản lý 3~4 bạn nhân viên.

Liên hệ chi tiết công việc : ngan.tran@jac-recruitment.com, zalo 0913.645.168 (Ngân)