Connecting...

QA Manager (Hải Phòng)

Job title: QA Manager (Hải Phòng)
Contract type: Permanent
Location: Vietnam (Hanoi)
Specialisation:
Salary: 1200 USD Gross
Start date: 15 Mar 2019
Job Reference: 02173
Contact details: Nguyen Thuy Linh
Contact email: ThuyLinh.Nguyen@jac-recruitment.com
Job published: 3 months ago

QA MANAGER (QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)

KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

1/ NHIỆM VỤ CHÍNH 

- Trực tiếp báo cáo Sếp tổng người Nhật 
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm: 
+ Các tiêu chuẩn chất lượng của vật liệu đầu vào.
+ Tiêu chuẩn chất lượng bán thành phẩm qua từng công đoạn và tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm.
+ Các qui định và hướng dẫn kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng tại các công đoạn sản xuất.
+ Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm chất lượng.
+ Qui trình, thủ tục xử lý sản phẩm lỗi.
+ Qui trình, thủ tục xử lý các than phiền từ khách hàng. 
- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu và hồ sơ chất lượng của công ty, đảm bảo luôn phù hợp các yêu cầu của ISO. 
- Tổ chức và quản lý nhân lực phòng quản lý chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của phòng. 

2/Yêu cầu:

- Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng mảng khuôn đúc ô tô
- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý.
- Tiếng Anh thành thạo

Quyền lợi:

- Lương: up to 2000 USD gross

- Có xe đưa đón từ trung tâm Hải Phòng

- làm từ t2-t6, thứ 7 làm cách tuần

- Giờ làm: 7h50-17h10