Connecting...

Junior/Senior QA Engineer

Job Title: Junior/Senior QA Engineer
Contract Type: Permanent
Location: Vietnam (Hanoi)
Salary: 1200$ - 2000$
Start Date: 31 Mar 2020
Reference: en-5356
Contact Name: Bich Hang Dang Thi
Contact Email: hang.dangthi@jac-recruitment.com
Job Published: March 31, 2020 12:40

Job Description

   YÊU CẦU:

-          SENIOR  ~ up to 2000$

Software Testing : 3 năm trở lên

Kinh nghiệm QA về Mobile app hoặc WebApp 3 năm trở lên

Khả năng comunication trong các dev project

-          JUNIOR  ~ up to 1200$

Software Testing : 1 năm trở lên

Kinh nghiệm QA về Mobile app hoặc WebApp 1 năm trở lên

Khả năng comunication trong các dev project

    ƯU TIÊN:

Có chứng chỉ ISTQB (VTB, JSTQB)

QA và test management

Sử dụng tiếng Nhật giao tiếp

Kinh nghiệm Dev

Kinh nghiệm Automation test development và operation

Test code programming experience

QA experience of services developed with microservices