Connecting...

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY MAY MẶC

Job title: GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY MAY MẶC
Contract type: Permanent
Location: Vietnam (Ho Chi Minh City)
Specialisation:
Salary: $0 - 50 k
Start date: 05 Dec 2019
Job Reference: 02929
Contact details: Tran Kim Ngan
Contact email: Ngan.Tran@jac-recruitment.com
Contact-phone: +84 28 3821 7730
Job published: 9 months ago

Khách hàng của JAC là công ty sản xuất hàng may mặc của Nhật cần tuyển :

Vị trí : GIÁM ĐÓC XƯỞNG MAY MẶC

Yêu cầu :

+ Nữ 35 tuổi ~

+ Kinh nghiệm quản lý trong nhà xưởng may mặc qui mô từ 200 công nhân

+ Giao tiếp tiếng Anh hoặc Nhật

+ Có khả năng tính toán chi phí

Nội dung công việc :

+ Hỗ trợ giám đốc người Nhật trong việc vận hành xưởng

+ Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Thời gian làm việc từ 7:30~16:30

Địa điểm : Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Binh Dương

Liên hệ chi tiết công việc : ngan.tran@jac-recruitment.com, tel : 0913.645.168 (Ngân)