Connecting...

Admin

Job Title: Admin
Contract Type: Permanent
Location: Vietnam (Hanoi)
Salary: negotiable
Start Date: 02 Mar 2020
Reference: en-5217
Contact Name: Thi Mai Linh Vu
Contact Email: ThiMaiLinh.Vu@jac-recruitment.com
Job Published: March 02, 2020 15:19

Job Description

Thông tin công ty: Văn phòng Luật lớn của Nhật tại Hoàn Kiếm.

Nội dung công việc cho vị trí admin:

Job description for admin position:

            1. Thực hiện tất cả các công việc thư ký bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lên cuộc hẹn, sắp xếp thời gian các chuyến công tác và các buổi họp, chuẩn bị thư từ, trả lời email, soạn thảo văn bản, biên bản họp, tiếp tân khách cho các luật sư và trợ lý luật sư.

            To perform all and any of secretary works including but not limited to arrangement for appointments, business trips and meetings, preparation of mail, composing written documents, meeting minutes, guest receptions for lawyers and paralegals.

            2. Phụ trách nhận và gửi thư, bưu phẩm ra và vào Công ty cho các luật sư và trợ lý luật sư.

            Handle all mails, and parcels in and out of the Firm for lawyers and paralegals.

            3. Chuẩn bị, lưu và đóng tài liệu, hồ sơ và báo cáo theo yêu cầu của luật sư và trợ lý luật sư.

            To prepare, bind and retrieve documents, records and reports as requested by lawyers and paralegals.

            4. Phụ trách quan hệ đối nội và đối ngoại theo yêu cầu của Luật sư

            Liaison with internal and external contacts as assigned by Lawyers

            5. Thực hiện các công việc dịch thuật liên quan đến tiếng Anh và tiếng Việt

            Perform translation works relating to English and Vietnamese

            6. Nghiên cứu thu thập các thông tin kinh doanh cho Công ty và khách hàng Công ty

            Conduct research on business information for the Firm and the Firm’s clients

            7. Lập và quản lý thư viện trong Công ty

            To set up and manage the Firm’s library

            8. Thực hiện các công việc hành chính - thư ký khác do các Luật sư và trợ lý luật sư giao cho

            To perform other secretary - administrative duties assigned by Lawyers and paralegals.

9. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng luật.

Priority to candidates who have experience working in law Firms

Yêu cầu:

-          Tốt nghiệp Đại học trở lên

-          Kinh nghiệm đi làm 2 năm trở lên

-          Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (có bài test dịch)

-          Yêu thích các công việc support

-          Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Chế độ:

-          Mức lương: Thỏa thuận

-          Ngoài BHXH ra sẽ có thêm Bảo Hiểm khác.

-          Tăng lương hàng năm

-          Thưởng lương tháng thứ 13

-          Tham gia các party, ăn trưa công ty hàng tháng

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's