Connecting...

Android Engineer

役職名: Android Engineer
雇用形態: 正社員
勤務地: Vietnam (Hanoi)
職種:
給与: $0 - 50 k
Start date: 17 Mar 2020
求人ID: 03268
お問い合わせ情報: ThuyDuong.Nguyen
お問い合わせ先: ThuyDuong.Nguyen@jac-recruitment.com
お問い合わせ先(TEL): +84 28 3821 7730
掲載日: 4ヶ月 前

VỊ TRÍ: ANDROID ENGINEER (SENIOR/JUNIOR)

YÊU CẦU:

-          SENIOR DEV ~ up to 2000$

Kinh nghiệm phát triển  Native Androi sử dụng Kotlin: 3 năm trở lên

Reactive ProgrammingRxJava / RxAndroid

Firebase (FCM)

MVP architecture

(Sử dụng OkHttp/Retrofit) thông qua HTTP

UnitTestUITest

Realm

Dagger2

Lên kế hoạch/vận hành/ backup Database

Tự khả năng review code tốt

-          JUNIOR DEV ~ up to 1200$

Kinh nghiệm sử dụng Kotlin trong phát triển Native Android1 trở lên

(Sử dụng OkHttp/Retrofit) Phát triển thư viện HTTP

Realm

Dagger2

 

ĐIỂM CỘNG:

ButterKnife

EventBus

Gson

Fabric/Crashlytics

Review code

Kinh nghiệm Test implementation và execution

Cloud Enviroment (GCP)

 

ĐÃI NGỘ:

-          Thưởng 1- 3 tháng lươngCố định bonus 1 tháng vào Tết

 

             1 năm 4 lần review thưởng (theo performance)

 

Tháng 400.5 tháng

Tháng 700.5 tháng

Tháng 1000.5 tháng

Tháng 1Thưởng tết 1-1.5 tháng lương

 

-          Thuế TNCN

                          Tùy theo mức lương của nhân viên sẽ trừ vào lương

 

-          BHXH

    Đóng theo luật lao động

-          Bảo hiểm khác

    Đối với cấp độ Manager sẽ có BH ngoài do công ty chi trả

 

-          TRợ cấp gồm trong lương Tiền ăn600,000VDN

 

-          Overtime

    Nếu có OT sẽ theo quy định của Luật lao động

 

-          Trợ cấp đi lại

                          200,000VDN

-          Chế độ training

                         Theo yêu cầu của công ty mẹ, sẽ xem xét theo từng trường hợp

 

-          Tăng lương

                2 lần 1 năm xét tăng lương(Tháng 4Tháng 10)

 

-          Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6

 

                 8h~17:30 (nghỉ trưa 1,5h)

-          Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt