otherimages.jpg

Ngoài dịch vụ giới thiệu nguồn nhân lực JAC còn cung cấp các dịch vụ sau.
Business Centre (Hỗ trợ thiết lập văn phòng): Singapore. Indonesia
Dịch vụ biên phiên dịch: Singapore, Indonesia
Dịch vụ gia công (Gia công phần mềm): Indonesia
Dịch vụ cung cấp nhân viên thời vụ: Singapore, Indonesia va Vương Quốc Anh.
Thông tin chi tiết về các dịch vụ trên xin hãy liên hệ trực tiếp đến JAC có ở các quốc gia trên.