Vào năm 1975, JAC đã được thành lập ở Luân Đôn để hỗ trợ cho việc mở rộng các công ty Nhật Bản ở Anh. Kể từ khi đó, JAC đã rộng hoạt động ra Nhật Bản và Singapore, tiếp theo sau đó là một số quốc gia Châu Á để hỗ trợ thị trường phát triển nhanh chóng trong khu vực. Ngày nay JAC đã trở thành một trong những công ty tuyển dụng được thành lập và có tiếng nhất khu vực Châu Á và đã bắt đầu hoạt động cách đây 28 năm.

Nền tảng duy nhất của JAC bắt đầu bằng việc thiết lập một cơ quan Nhật ở Anh và tăng trưởng theo văn hóa Anh và sau đó được mở rộng trở lại Nhật như một công ty tuyển dụng quốc tế, trở thành công ty tuyển dụng lớn thứ 3 trong nước, JAC Nhật Bản đã được liệt kê vào danh sách thị trường JASDAQ vào tháng 9 năm 2996.

Tập đoàn tuyển dụng JAC được xây dựng là một những mạng lưới công ty tuyển dụng lớn mạnh nhất ở khắp Châu Á. Mạng lưới toàn cầu này cho phép mỗi cá nhân chia sẽ các kiến thức tuyển dụng toàn cầu như hiểu được sâu sắc nền văn hóa địa phương. Điều này cho phéo JAC thực hiện được các vị trí sau:

  • Giới thiệu các chuyên gia và cán bộ quản lý từ nước ngoài về trong những điều kiện và điều khoản trong nước.
  • Giới thiệu các chuyên gia biết đa ngôn ngữ và những chuyên gia quản lý làm việc trong nước và xuyên quốc gia.
  • Giới thiệu những chuyên gia nước ngoài xuất sắc ở trong và ngoài nước.