Tại sao bạn nên chọn JAC? Tại sao JAC là sự lựa chọn ưa thích của bạn?

I. JAC hoạt động trên hệ thống thu phí thành công . Có nghĩa là sẽ không trả phí cho đến khi công ty khách hàng bổ nhiệm một ứng viên được giới thiệu bởi JAC.

II. Với hơn 25 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho các công ty trong nước và đa quốc gia tại Singapore, chúng tôi có được một mạng lưới vững chắc các ứng viên có kinh nghiệm, biết đa ngôn ngữ.

III. Với hơn 80 nhà tuyển dụng có chuyên môn trong các ngành công nghiệp, chúng tôi tích cực tìm kiếm các chuyên gia ở tất cả các lĩnh vực bao gồm các chuyên gia quản lý, các chuyên gia kế toán & ngân hàng, các chuyên gia kinh doanh & marketing, các chuyên gia kế toán & tài chính, các chuyên gia dịch vụ tài chính & ngân hàng, chuyên gia sản xuất, IT, chuyên gia kỹ thuật, SCM, chuyên gia Logistic & cung ứng, các chuyên gia dịch vụ khách hàng...

IV. JAC sử dụng tất cả các nguồn kênh để có thể tìm kiếm các ứng viên mới, cẩn thận sàng lọc và lựa chọn những chuyên gia phù hợp với vai trò của họ.

[ Mô tả công việc ]

Tiến hành cuộc gặp mặt trực tiếp với khách hàng để mô tả chính xác công việc. Phác thảo các trách nhiệm và tính chất quan trọng của công việc .

[ Lựa chọn ban đầu]

Sau khi tìm kiếm và chọn lựa toàn diện, khách hàng sẽ nhận được danh sách các ứng viên thích hợp.

[ Danh sách ]

Khách hàng sẽ chọn lựa những ứng viên mà họ muốn phỏng vấn.

[ Tiến hành phỏng vấn]

Đợt phỏng vấn ban đầu hoặc những lần tiếp theo sẽ được JAC sắp xếp đại diện cho khách hàng.

[ Sự lựa chọn cuối cùng]

Sau khi phỏng vấn một loạt danh sách các ứng viên , khách hàng có thể lựa chọn các ứng viên phù hợp nhất nếu có. Nếu không có ứng viên nào được chọn, JAC sẽ lặp lại quá trình bằng cách điều chỉnh việc tìm kiếm và phân tích phản hồi của khách hàng trong quá trình tìm kiếm mới.

[Đưa ra sự quyết định]

Khi quyết định cuối cùng đã được thực hiện, thì khách hàng sẽ đưa ra lời mời làm việc. Khi đó khách hàng và ứng viên sẽ đồng ý đưa ra quyết định về ngày bắt đầu làm việc, lương bổng và những chi tiết khác. JAC sẽ hỗ trợ cả 2 phía về việc thương lượng/ tư vấn nếu cần.

[ Bắt đầu làm việc ]

Vào ngày bắt đầu làm việc, JAC sẽ liên lạc với khách hàng để chắc rằng ứng viên đã hoàn thành các thỏa thuận. Sau giai đoạn này JAC sẽ tiến hành xuất hóa đơn thanh toán cho khách hàng.