Công ty tuyển dụng JAC Vietnam được thành lập là một Công ty tuyển chọn Giám đốc điều hành đó là một phần của một mạng lưới toàn cầu. Trên khắp Nhật Bản, châu Á và Anh, JAC luôn chủ động tìm kiếm để kết nối các ứng viên thích hợp cho công ty. Chúng tôi đã đạt được uy tín lớn như là một nhà cung cấp hàng đầu của các chuyên gia đa ngôn ngữ và chuyên gia tiếng Nhật phù hợp với nhu cầu rộng lớn của khách hàng. JAC có những chuyên viên tư vấn tuyển dụng ngành trong các ngành công nghiệp cụ thể, chúng tôi hiểu sâu sắc nhu cầu tuyển dụng của khách hàng. Kiến thức về những ngành công nghiệp của chuyên viên tư vấn tuyển dụng cho phép họ chọ tìm ra những ứng cử viên và khách hàng phù hợp nhất.