JAC International

Hoạt động trong thị trường quốc tế đòi hỏi cần phải có được kỹ năng cụ thể kết hợp với kiến thức và sự hiểu biết về sự khác nhau giữa các nền văn hóa. Đây cũng chính là điểm mạnh của chúng tôi có được qua nhiều năm kinh nghiệm.
- Tuyển dụng xuyên biên giới.

< Các vị trí >

Giám đốc khu vực
Giám đốc địa phương
Giám đốc quốc gia
Kiểm soát tài chính
Giám đốc Marketing
Các chuyên gia khác
Kinh doanh
Kế toán & Tài chính
Thư ký/ PA
Các công việc yêu cầu người có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài biết được nhiều ngôn ngữ.

Với những khách hàng đang tìm kiếm mở rộng kinh doanh trên thị trường thế giới chẳng hạn như mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc xây dựng một vị trí mới trên thị trường toàn cầu thì JAC sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tuyển dụng.
Là một công ty tuyển dụng của Nhật đầu tiên bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Anh, cùng với sự hiểu biết sâu sắc nền văn hóa nước ngoài đó là một đặc tính thứ 2 cho chúng tôi. Ở bất cứ đất nước mà chúng tôi hoạt động chúng tôi đều có cả những nhân viên tư vấn nói tiếng bản địa và ngôn ngữ khác và có thể hiểu được sâu sắc các sắc thái văn hóa và ngôn ngữ của bạn. Điều này kết hợp với thông tin cập nhật từ mạng lưới rộng lớn của chúng tôi đồng nghĩa với việc chúng tôi thật sự có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của bạn.
Chúng tôi chuyên về những giải pháp tuyển dụng đa ngôn ngữ và xuyên biên giới và có thể đáp ứng được nhu cầu khắc khe của cả khách hàng và ứng viên, những người có nhu cầu mở rộng ra ngoài phạm vi thị trường trong nơớc.
Với những kinh nghiệm tuyển dụng xuyên biên giới, những chuyên viên tư vấn của chúng tôi có chuyên môn và uy tín cao trong việc tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất cho các khách hàng đa quốc gia hoạt động trên nhiều ngành công nghiệp và các quốc gia khác nhau.
Mạng lưới hoạt động của chúng tôi có các chi nhánh ở khắp Châu Á và Anh cho phép chúng tôi mang đến cho các khách hàng nguồn chuyên gia có năng lực cao nhất trong và ngoài nước , và tạo cho chúng tôi có khả năng để tìm kiếm những bổ nhiệm quốc tế cho các ứng viên theo nguyện vọng, kỹ năng và khả năng ngôn ngữ của họ để có thể làm việc ở nước ngoài trong thị trường toàn cầu ngày nay

Các khách hàng của chúng tôi.

- Các công ty đa quốc gia với mục tiêu phát triển hơn nữa trong nước.
- Các công ty đa quốc gia đang bắt đầu xâm nhập vào thị trường quốc tế.
- Các công ty yêu cầu chuyên môn về ngôn ngữ.

Các dịch vụ của chúng tôi

- Cung cấp những ứng viên quốc tế có năng lực cao.
- Cung cấp những ứng viên biết đa ngôn ngữ.
- Cung cấp những ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài hoặc làm ở các công ty đa quốc gia.
- Cung cấp những ứng viên có chuyên môn cao khó tìm.
- Tuyển dụng xuyên biên giới