JAC Executive

Các nhà lãnh đạo là những người dẫn dắt công ty và hoạt động kinh doanh đi lên phía trước và kích hoạt cho sự tăng trưởng mới.

<Các vị tr>

Điều hành công ty như CEO, CFO, COO & CIO và Ban quản trị cấp cao.

Thiết lập một hoạt động kinh doanh mới, xâm nhập vào thị trường toàn cầu, mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng một cơ cấu để bắt đầu 1 IPO... Đây là những ví dụ về sự tăng trưởng, những công ty cần những nhà lãnh đạo để dẫn dắt công ty đi đến những giai đoạn tiếp theo. Các lý do khác có thể là những thay đổi trong môi trường kinh doanh hoặc những thay đổi trong ban quản lý cấp cao. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng có thể cung cấp những nhà lãnh đạo cần thiết vào thời điểm đó.

JAC Executive nắm giữ những ứng viên có những năng lực cao từ Giám đốc điều hành đến Ban quản lý cấp cao. Trong dữ liệu chúng tôi có rất nhiều bởi vì họ được tìm kiếm một cách rất chuyên môn bởi những chuyên viên tư vấn của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng rất mạnh về việc có được nguồn ứng viên bằng cách sử dụng những dữ liệu của cả những ứng viên địa phương và các mạng lưới văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi.

Sự giới thiệu và đề nghị cá nhân đều dựa trên sự tin tưởng, đó là chính là lý do vì sao chúng tôi có thể giới thiệu được nhiều những ứng viên có tầm cỡ như vậy.

Phải chăng bạn đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo thực sự để mang đến một sự phát triển mới cho công ty bạn?
Nếu thế, hãy liên lạc với JAC Excutive

Các khách hàng của chúng tôi
- Có cả những công ty trong nước và đa quốc gia đang cần Ban giám đốc điều hành cấp cao.

Các dịch vụ của chúng tôi

- Cung cấp các ban quản trị từ CEO đến Quản trị cấp cao.
- Cung cấp những ứng viên có chuyên môn cao với nhiều kinh nghiệm làm việc quốc tế.
- Cung cấp các chuyên gia điều hành cho các văn phòng.
- Cung cấp những ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý ở các công ty.

Chi phí

Chúng tôi sẽ không nhận trước phí cho đến khi bạn được quyết định nhận vào công ty. Khách hàng sẽ nhận được đơn yêu cầu thanh toán sau khi ứng viên đã bắt đầu vào làm việc, và cũng có điều kiện hoàn trả lại tiền trong trường hợp kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Công ty chúng tôi có thể và sẽ làm việc dựa vào phí đặt cọc cơ bản tùy thuộc vào vị trí và yêu cầu của khách hàng.