Chuyên gia

Những chuyên gia tuyển dụng

Thông qua việc tư vấn, các chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi hiểu được chính xác nhu cầu của cả các cá nhân và các công ty vì thế chúng tôi có thể tạo được một sự kết hợp tuyệt đối.

Mạng lưới toàn cầu

Từ năm 1975 mạng lưới tập đoàn tuyển dụng JAC đã mở rộng ra 10 nước trong đó có 9 nước nằm ở Châu Á. Và được công nhận là công ty tuyển dụng quốc tế được thành lập lâu nhất ở khu vực Châu Á.

Công ty tuyển dụng JAC Singapore/ Công ty tuyển dụng JAC Châu Á

Được thành lập vào năm 1987, JAC Singapore đã trở thành trụ sở chính của khu vực Châu Á và những hoạt động ở Anh, hiện tại đã phủ khắp 9 quốc gia với 19 chi nhánh với tên gọi là Công ty tuyển dụng JAC Châu Á. Kế hoạch được đưa ra để mở rộng tiếp xúc trong khu vực Châu Á với các hoạt động tiếp tục ở Đài Loan và các nước khác.
*Lưu ý: Không bao gồm Nhật Bản

Công ty tuyển dụng JAC Nhật Bản

Được thành lập 1988, ngày nay đã trở thành một trong những công ty tuyển dụng được công nhận nhất ở Nhật Bản.

1000 Chuyên gia

Công ty chúng tôi tập hợp 1000 chuyên gia tư vấn trên khắp thế giới với các chuyên môn trong các ngành công nghiệp khác nhau trên thế giới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao để hiểu được những nhu cầu đa dạng của khách hàng trong từng ngành công nghiệp.