Cơ hội mới


 
Vị trí Địa điểm làm việc
Ngành nghề
Ngành nghề chi tiết
Hình thức công việc Mức lương
 
 


 39 job(s) found

  Mã sốVị tríNgành nghềĐịa điểm làm việc
02882 AI Engineer/ Data Science Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm;Quản lý/Kỹ sư phát triển sản phẩm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02877 Bridge System Engineer Công nghệ thông tin - Phân tích nghiệp vụ;Viết tài liệu mô tả Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02876 Unity3d Game Developer Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02869 AI Reseach (Junior - Senior) Công nghệ thông tin - Quản trị trung tâm dữ liệu;Huấn luyện cho người dùng;Lập trình phần mềm;Phân tích/thực thi dự án Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02870 QC Lead Công nghệ thông tin - Huấn luyện cho người dùng;Viết tài liệu mô tả Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02868 iOS Developer (Middle - Senior) Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm;Quản lý/Kỹ sư phát triển sản phẩm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02862 Trưởng Phòng IT ( Vsip II-A- Bình Dương) Công nghệ thông tin - Quản trị trung tâm dữ liệu;Quản trị hệ thống;Bảo mật IT Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02856 Technical Architect (HCM/DN) Công nghệ thông tin - Phân tích nghiệp vụ;Phân tích/lập trình dữ liệu;Huấn luyện cho người dùng;Lập trình phần mềm;Phân tích/thực thi dự án;Quản lý/Kỹ sư phát triển sản phẩm;Bảo mật IT Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02853 iOS Developer (Outsource) Công nghệ thông tin - Phân tích/lập trình dữ liệu;Lập trình phần mềm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02851 Data Scientist Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm;Quản lý/Kỹ sư phát triển sản phẩm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02849 SCRUM Master Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm;Quản lý/Kỹ sư phát triển sản phẩm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02844 Japanese Bridge System Engineer (BrSE) Công nghệ thông tin - Phân tích nghiệp vụ Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02839 Senior ERP Developer Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02838 Senior Frontend Developer (Must have experience in PHP development) Công nghệ thông tin - Thiết kế/Phát triển web Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
02837 Android Developer (Senior) [Outsource] Công nghệ thông tin - Lập trình phần mềm Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)
123


 
 
Nếu bạn gặp trục trặc, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ kỹ thuật.

 
Trang này được xem tốt nhất với màn hình 1024x768. Microsoft Internet Explorer 8 hoặc tương đương, và Firefox phiên bản 3.5 hoặc tương đương.