ERP Coordinator/Business Analyst

  
Ngày đăng : 11 Feb 2019 | Ngày hết hạn : 13 Mar 2019

  Mã số : 02109


I.                    JOB DESCRIPTION

·         Operations responsibility:

Use ERP/Excel/Query Tools in analysis and report

Plays a role of liaison in between the technical vendor and non-technical users

Manage documentation, translators, internal testing & coordination of change releases

·         Project responsibility:

Gathering users’ requirements & analysis

Explaining IT design in non-technical business language

Translating User’s request to written specifications to English

Conduct User Acceptance Test (UAT)

·         IT Application Systems:

Manufacturing Resource Planning (MRP)

Continuous improvements and functionality enhancements require a resident Business Analyst to function as an effective bridge between the local Vietnamese staff.

 

II.                  REQUIREMENTS

·         Working location: Tan Uyen, Binh Duong Province

·         Education: College or above, background in IT

·         1 year working as Business Analyst or ERP Coordinator, or 2 year working knowledge of ERP systems in manufacturing or finance sector preferably in shoes making business or Minimum 4 years of Business Analyst experience working in in-house or vendor

·         Languages: Fluent Speaking Chinese, having English is an advantage

·         Experience on business requirement capturing & documentation

·         Experience on common business processes & operations

·         Experience on ERP,  Excel, database query tools, preferably with VBA macro experience

·         Background: IT/computer or business analyst system

 

Ngành nghề : Công nghệ thông tin;Phân tích nghiệp vụ;Phân tích/lập trình dữ liệu;Huấn luyện cho người dùng
Hình thức tuyển dụng : Nhân viên chính thức
Số năm kinh nghiệm tối thiểu : 1
Địa điểm làm việc : Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)

   
 
 
Nếu bạn gặp trục trặc, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ kỹ thuật.

 
Trang này được xem tốt nhất với màn hình 1024x768. Microsoft Internet Explorer 8 hoặc tương đương, và Firefox phiên bản 3.5 hoặc tương đương.