IT CORDINATOR/BUSINESS ANALYST

  
Ngày đăng : 08 Jan 2019 | Ngày hết hạn : 07 Feb 2019

  Mã số : 02074


IT CORDINATOR / BUSINESS ANALYST

Location: VSIP II, Binh Duong

Working Hour: 8AM — 5PM, Mon — Sat

Salaray: Negotiable

Benefit: bonus, 13th month salary, insurance, company trip

YOUR ROLES:

·         Operations responsibility:

o   Use ERP/Excel/Query Tools in analysis and report

o   Plays a role of liaison in between the technical vendor and non-technical users

o   Change management — documentation, translators, internal testing & coordination of change releases

·         Project responsibility:

o   User requirement gathering & analysis,

o   Users explaining IT’s design in non-technical business language

o   Translating User’s request to written specifications to English

o   Conduct User Acceptance Test (UAT)

·         Major IT Application Systems responsible for

o   Manufacturing Resource Planning (MRP)

o   Continuous improvements and functionality enhancements require a resident Business Analyst to function as an effective bridge between the local Vietnamese staff.

REQUIREMENTS:

·         Native Vietnamese, Fluent Chinese, and pre-inter English

·         1 year working as Business Analyst, or ERP Coordinator, or 2 year working knowledge of ERP systems in manufacturing or finance sector preferably in shoes making business or Minimum 4 years of Business Analyst experience working in in-house or vendor

·         Experience on business requirement capturing & documentation

·         Experience on common business processes & operations

·         Experience on ERP, Excel, database query tools, preferably with VBA macro experience

·         Background: IT/computer or business analyst system.

 

Ngành nghề : Công nghệ thông tin;Phân tích nghiệp vụ;Phân tích/lập trình dữ liệu;Huấn luyện cho người dùng
Hình thức tuyển dụng : Nhân viên chính thức
Số năm kinh nghiệm tối thiểu : 3
Địa điểm làm việc : Việt Nam

   
 
 
Nếu bạn gặp trục trặc, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ kỹ thuật.

 
Trang này được xem tốt nhất với màn hình 1024x768. Microsoft Internet Explorer 8 hoặc tương đương, và Firefox phiên bản 3.5 hoặc tương đương.