DEVELOPER

  
Ngày đăng : 13 Dec 2018 | Ngày hết hạn : 12 Jun 2019

  Mã số : 02050
*** The job-holder will perform the tasks of a ABAP.SAP/ VB.NET DEVELOPER as follows:
- Job description:
+ ABAP.SAP/ VB.NET Developer
+ Have knowledge of ABAP.SAP/ VB.NET  General(Performance optimization, ALV, Smartform….)
- Job detail:
+ To be able to make report based on the user's request
+ To be able to solve any issue during User processing
- Benefits
+ Fresher will be trained SAP and taking an outside course by an SAP expert

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Graduated from University, College with majors in Information Technology, Software Engineering, Computer Science, etc.
- Required skills: programming in ABAP.SAP/ VB.NET  - Preferred skills: experience in developing applications with ABAP.SAP/ VB.NET  - Be eager to learn and take challenges in new tasks
 

Ngành nghề : Công nghệ thông tin;Phân tích/lập trình dữ liệu
Hình thức tuyển dụng : Nhân viên chính thức
Số năm kinh nghiệm tối thiểu : 3
Địa điểm làm việc : Việt Nam (Thành phố Hà Nội)
Mức lương : 1000 - 1500

   
 
 
Nếu bạn gặp trục trặc, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ kỹ thuật.

 
Trang này được xem tốt nhất với màn hình 1024x768. Microsoft Internet Explorer 8 hoặc tương đương, và Firefox phiên bản 3.5 hoặc tương đương.