- QC Leader (training tại Nhật)

  
Advertised on : 02 Dec 2019 | Closing date : 01 Jan 2020

  Job Reference : 02922


Khách hàng của JAC là công ty của Nhật sản xuất thanh đồng trong máy siêu âm.

Vị trí:    QC LEADER (Training tại Nhật khoảng 2 tuần)

Mức lương : 600~800 USD

Yêu cầu :

·         Nữ 28~32 tuổi

·         Tiếng anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp

·          Có kiến thức về QC các ngành điện tử, máy móc..

·         Có kinh nghiệm set up phòng ban

Nội dung công việc :

- Nửa năm đầu tiên, Công ty sẽ tập trung đào tạo và hướng dẫn

- Nửa năm sau sẽ thực hiện các nghiệp vụ QC đánh giá chất lượng sản phẩm công ty

- Đào tạo nhân viên mới về chuyên môn và nghiệp vụ

 

Phúc lợi:

·         Chuyên gia từ Nhật qua trực tiếp đào tạo trong thời gian thử việc

·         Sau thời gian thử việc sẽ được gửi qua Nhật đào tạo về kiến thức và chuyên môn

·         Sau khi training và về nước, Công ty sẽ tuyển thêm người để hỗ trợ Công việc

·         Lương thưởng hấp dẫn

·         Công ty thực hiện đầy đủ các BH xã hội, y tế.

 

Liên hệ chi tiết và gửi hồ sơ về địa chỉ:

Mail : ngan.tran@jac-recruitment.com

Tel : 0913.645.168 (Ngân)

 

Functional Areas : Engineering & Manufacturing;Electrical / Electronics / Semi-conductor
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 3
Work Location : Vietnam (Ho Chi Minh City)

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above