Sales Executive

  
Advertised on : 08 Nov 2019 | Closing date : 08 Dec 2019

  Job Reference : 02855

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑬𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗𝒆 - 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄 / 𝑪𝒉𝒆𝒎𝒊𝒄𝒂𝒍 - 𝑵𝑬𝑻 𝟔𝟎𝟎~𝟏𝟐𝟎𝟎

Công ty trading của Nhật Bản cần tuyển Sales Executive
🌟Yêu cầu:
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sales trong công ty trading, ưu tiên công ty Nhật
- ưu tiên kinh nghiệm sales nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhà hàng và siêu thị
- Tiếng Anh thành thạo

🌟Benefit:
- Lương basic: USD 600 - 1200 NET (14-15 tháng lương / năm)
- Trợ cấp điện thoại, công tác phí
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7
- du lịch hàng năm

🔘Địa điểm: Hoàn Kiếm
🔘Thời gian làm việc: T2 - T6, 7.5h/ngày

Ứng viên vui lòng gửi CV về email: 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧𝐡𝟐𝟏𝟖@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 để ứng tuyển.
 

 

Functional Areas : Sales;Automotive;Chemical;General Trading
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 0
Work Location : Vietnam (Hanoi)

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above