NV QUẢN LÝ SẢN XUẤT (HÀ NÔI- THANH HÓA)

  
Advertised on : 12 Jun 2019 | Closing date : 12 Jul 2019

  Job Reference : 02393


         I.            Vị trí: Nhân viên quản lý sản xuất về may mặc

1.       Địa điểm: Hà Nội hoặc Thanh Hóa

2.       Nội dung:

·         Sắp xếp, quản lý công việc sản xuất may mặc tại nhà máy

·         Quản lý việc giao hàng, phối hợp, làm việc với nhà máy theo chỉ đạo từ văn phòng công ty mẹ tại Hồng Kông

·         Tháp tùng, làm việc với người phụ trách của Uniqlo Việt Nam và các bên có liên quan khi các bên này đến thăm nhà máy

·         Khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm phát sinh, xác nhận tại hiện trường và đàm phán về thời điểm giao hàng.

3.       Yêu cầu:

·         Tiếng Nhật: N2

·         Là người Thanh Hóa, hoặc nhân sự ở Hà Nội có thể đi công tác Thanh Hóa tuần 3 buổi

·         Thành thạo Excel

·         Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý sản xuất về may mặc hoặc về vải

·          Tốt nghiệp cao đẳng- đại học ở VN hoặc các trường của Nhật

CHẾ ĐỘ CHUNG:

·         Mức lương: Thỏa thuận (dao động từ 500-1000USD)

·         Trường hợp đi làm từ HN-Chương Mỹ, HN-Thanh Hóa,

·         Có đi làm thứ 7 cách tuần

·         Trợ cấp tiếng (N1: 2,000,000VND, N2: 1,000,000VND, N3:500,000VND)

·         Trợ cấp đi lại (Max 50,000VND/day)

·         Trợ cấp công tác (220,000VND – 500,000VND/day)

·         Trợ cấp tiền ăn (30,000VND/day)

·         Mức lương: Thỏa thuận (dao động từ 500-1000USD)

·         Trường hợp đi làm từ HN-Chương Mỹ, HN-Thanh Hóa

·         Trợ cấp tiếng (N1: 2,000,000 VND, N2: 1,000,000VND, N3:500,000VND), Trợ cấp đi lại (Max 50,000VND/day), Trợ cấp công tác (220,000VND – 500,000VND/day), Trợ cấp tiền ăn (30,000VND/day)

 

Functional Areas : Service & Others;Others
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 0
Work Location : Vietnam (Hanoi)

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above