Nhân viên quản lý chất lượng về may mặc và vải/テキスタイル・縫製の品質管理(QC)

  
Advertised on : 15 May 2019 | Closing date : 14 Jun 2019

  Job Reference : 02338


ポジション: テキスタイル・縫製の品質管理(QC)

Vị trí : Nhân viên quản lý chất lượng về may mặc và vải

 

Yêu cầu:

-          日本語: N2 / Tiếng Nhật : N2

-          英語:ビジネスレベル/ Tiếng AnhBussiness

-          テキスタイル・縫製のQC 経験者は優遇/ Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý chất lượng về hàng may mặc/vải

-          コミュニケーション能力/ Kỹ năng giao tiếp tốt

-          学歴:大卒 / Trình độ học vấn: Cử nhân

-          明るく、はきはきしている方 / Vui vẻ, chủ động, hoạt bát

 

Nội dung công việc:

-          工場でのテキスタイル・縫製の品質をチェック/ Kiểm tra chất lượng sản phẩm may và vải tại nhà máy

-          研修出張有り/ Đi công tác trong nước

Chế độ phúc lợi:

-          給与:up to  1000USD

-          勤務日:月~金、隔週の土曜出勤

-          勤務開始日:可能な限りもっとも早い。/Ngày bắt đầu làm việc: càng sớm càng tốt

-          ホーチミン勤務者については勤務地の近くに住む場合の住居提供があります/ Đối với nhân viên làm việc ở TP HCM, công ty sẽ cung cấp chỗ ở gần nơi làm việc

-          言語手当Trợ cấp tiếng (N1: 2,000,000VND,N2: 1,000,000VND, N3:500,000VND)

-          通勤手当 Trợ cấp đi lại

-          出張手当 Trợ cấp công tác

-          食事手当 Trợ cấp tiền ăn

 

Functional Areas : Service & Others;Others
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 1
Work Location : Vietnam (Ho Chi Minh City)
Salary Description : ~1000

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above