Kế toán [Hưng Yên]

  
Advertised on : 14 May 2019 | Closing date : 01 Jul 2020

  Job Reference : 02334


[Phố Nối A] Công ty sản xuất Nhật

Nội dung tuyển dụng

1. Chức vụ: Kế toán

2. Nội dung công việc cụ thể

- Khai thác công việc kế toán của công ty

3. Nhiệm vụ

- Thực hiện và quản lý phòng kế toán

- Ghi lại các hoạt động kinh tế do hoạt động của công ty và tổ chức hệ thống kế toán

- Thực hiện kế toán và đóng báo cáo theo yêu cầu của pháp luật và nội quy công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kế toán theo yêu cầu

4. Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm kế toán

- Kỹ năng tiếng Anh tốt

- Sống tại Hưng Yên, có thể tự đi lại được.

 

Functional Areas : Accounting & Finance;Accountant
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 1
Work Location : Vietnam (Hanoi)
Salary Description : 12,000,000 - 16,000,000 VND gross

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above