WEB SYSTEM ENGINEER

  
Advertised on : 13 May 2019 | Closing date : 12 Dec 2019

  Job Reference : 02331


Nội dung công việc:

- thiết kế, phát triển, chạy và mở rộng cũng như quản lý hệ thống hạ tầng cho hệ thống web của công ty.

- thiết kế, phát triển, chạy và quản lý hệ thống quản lý bán hàng cho các người dùng trên web

- phát triển thêm các hệ thống, chức năng dành cho việc điều khiển, trang thiết bị liên quan tới quy trình trong nơi sản xuất hoặc đơn vị phân phối, trong tương lai sẽ hướng tới tư vấn cho những khách hàng là các đơn vị trong ngành máy móc công nghiệp theo hướng IoT

Yêu cầu:

- ứng viên có kinh nghiệm lập trình web hoặc tốt nghiệp chuyên ngành IT, chấp nhận sinh viên mới ra trường nhưng có các kĩ năng lập trình hoặc thực tập, làm thêm cho các dự án

- ứng viên có khả năng với 1 trong số các ngôn ngữ lập trình sau:

+ server side: PHP (fuelPHP), Python (flask)

+ Client side: Javascript (Vue.JS, Angular JS), html, Css

+ Mobile: Kotlin, Swift

+ Database: Postgresql, Elasticsearch, Redis

+ Server: AWS, Linux

+ Development: Git, Bitbucket Pipelines, Jenkins, Docker

- có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh

- có thêm tiếng Nhật (N3 trở lên) là cực kì lợi thế

 

Đãi ngộ:

- Lương up to 19tr VND

- Bonus 1tr cho ứng viên có thêm bằng thạc sĩ, chứng chỉ tiếng Nhật

- đi Nhật đào tạo ngắn hạn và làm việc dài hạn tròng tương lai

 

Functional Areas : IT;Web Designer/ Developer
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 0
Work Location : Vietnam (Hanoi)
Salary Description : 500 - 800

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above