Service Manager

  
Advertised on : 12 Mar 2019 | Closing date : 11 Apr 2019

  Job Reference : 02173


- Tổ chức và điều phối hoạt động của Phòng hiệu quả.

- Tiếp nhận và triển khai dịch vụ mới

- Giải quyết các sự cố trong quá trình thực hiện dịch vụ và đề xuất các phương pháp giải quyết và ngăn ngừa sự cố.

- Xử lý và giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi trách nhiệm.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng dịch vụ.

- Tham mưu và đề xuất các phương án Dịch vụ tối ưu cho Ban Giám Đốc

 

Yêu cầu

-          Nam tuổi từ 35 đến 45 sức khỏe tốt

-          Tốt nghiệp Đại học các ngành

-          Giao tiếp tốt

-          Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương

-          Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng

-          Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

Functional Areas : Service & Others;Hotel (GRO, Front Office, House Keeper);Others
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 5
Work Location : Vietnam (Ho Chi Minh City)
Salary Description : 1000 USD- 1600 USD

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above