Assistant Manager

  
Advertised on : 09 Oct 2018 | Closing date : 08 Nov 2018

  Job Reference : 01954


Nội dung công việc :

+ Hỗ trợ manager người Nhật trong các công việc sales, admin

+ Hỗ trợ các công viêc văn phòng

 

Yêu cầu công việc :

+ Nữ, trên dưới 30 tuổi
+ Tiếng Nhật N2, ưu tiên biết thêm tiếng anh 
+ Có kinh nghiệm admin + kinh nghiệm quản lý

 

Lương ~1000 $

Làm viêc từ thứ 2-thứ 6, thứ 7 cách tuần (8Am-5Pm)

 

Functional Areas : Human Resource & Office Support;HR Admin Support;Sales Support
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 3
Work Location : Vietnam (Ho Chi Minh City)
Salary Description : ~ 1000 USD

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above