Cam technical assistant Manager

  
Advertised on : 03 Oct 2018 | Closing date : 02 Nov 2018

  Job Reference : 01951-----🎃🎃Nhiệm vụ công viêc-----🎃
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ cho khách hàng về máy cắt vải tự động.
- Các công việc khác theo chỉ thị của manager người Nhật .
- Bảo trì máy và training cách sử dụng máy.
- Quản lý nhân viên kỹ thuật
---- Yêu cầu công viêc------
- Nam từ 28~40 tuổi 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan 
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 2-3 năm.
- Tiếng nhật N3 + tiếng anh giao tiếp.
- Hiểu biết về máy móc ngành may hoặc có background về máy móc cơ khí.
- Có thể đi công tác trong và ngoài nước

💰Lương : 800~1200$ và các đãi ngộ khác
🕰️Working : Mon-Fri (8AM-5PM)
🏢Dist 7, HCM

 

 

Functional Areas : Engineering & Manufacturing;Mechanical / Heavy Machinery
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 2
Work Location : Vietnam (Ho Chi Minh City)
Salary Description : 800~1200 USD

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above