Accounting Supervisor

  
Advertised on : 07 May 2018 | Closing date : 06 Jun 2018

  Job Reference : 01666


1. TÓM TẮT CÔNG VIỆC

-          Giám sát hoạt động của phòng kế toán, đóng sổ kế toán cuối tháng và cuối năm.

-          Hỗ trợ Giám đốc tài chính kế toán trong các báo cáo tài chính, Báo cáo soát xét hoạt động kinh doanh hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

-          Kiểm tra các công việc tài chính kế toán và thuế được thực hiện bởi nhân viên kế toán.

-          Chịu trách nhiệm phần kế toán doanh thu, các loại thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu nước ngoài và Hồ sơ chuyển giá.

-          Chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp dịch vụ để chuyển đổi sổ sách theo thông lệ kế toán Mỹ sang Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

-          Trực tiếp làm việc với kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính hàng năm.

2. CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN

a.      Quản lý việc đóng sổ kế toán hàng tháng và cuối năm theo yêu cầu của Tập đoàn.

b.     Chuẩn bị báo cáo tháng “Flash Report”, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ hàng tháng, Báo cáo nguồn vốn luân chuyển, sổ chi tiết các tài khoản để tải lên hệ thống Blackline, báo cáo về các Hợp đồng liên quan đến “Non-routine Contract”các báo cáo tài chính khác theo yêu cầu của Tập đoàn

c.      Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến Thuế, doanh thu và Công nợ

+ Theo dõi các hợp đồng bán máy ATM, hợp đồng bảo trì, hợp đồng dịch vụ phần mềm. Chuẩn bị và thu thập các giấy tờ liên quan đến bộ chứng từ thanh toán để xuất hóa đơn. Kiểm tra việc hạch toán doanh thu (doanh thu phát hành hóa đơn và chưa phát hành hóa đơn trong tháng) và công nợ. Thu hồi công nợ và chuẩn bị các báo cáo liên quan đến công nợ. Lập dự phòng nợ khó đòi

+ Chuẩn bị các báo cáo thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế NTNN) và xem xét hồ sơ Xác định giá thị trường để nộp cho cơ quan thuế, làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan tới Thuế của Công ty. Chuẩn bị các báo cáo thuế nội bộ theo yêu cầu của Khu vực và Tập đoàn. Cập nhật các quy định mới về thuế có liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty. Thiết lập và duy trì các quy định kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế

d.         Làm việc với kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu, đảm bảo các nguyên tắc kế toán của Diebold Nixdorf Việt Nam tuân thủ theo Chính sách Tập đoàn.

e.          Làm việc với kiểm toán độc lập để đảm bảo Báo cáo Tài chính được tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Đảm bảo các giao dịch hạch toán tuân thủ theo Nguyên tắc Kế toán Việt Nam.

f.           Kiểm tra việc chuyển đổi sổ sách và các báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. /

g.         Các công việc khác theo toàn quyền phân công, điều chuyển và chỉ đạo của tập đoàn Diebold Nixdorf.

3. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

o   Bằng cử nhân tài chính kế toán, ưu tiên các chứng chỉ CPA, ACCA và chứng chỉ Kế toán trưởng.

o   Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở 4 công ty kiểm toán lớn hoặc Kế toán tổng hợp / Giám sát kế toán ở các tập đoàn lớn.

o   Có kiến thức sâu rộng về tài chính kế toán.

o   Tiếng Anh tốt, có khả năng giao tiếp trôi chảy.

o   Có kinh nghiệm làm việc với SAP. 

o   Trung thực, có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng làm việc nhóm.

o   Khả năng tính toán và phân tích dữ liệu tốt.

o   Sẵn sàng làm việc thêm giờ và đi công tác khi cần.

 

 

 

 

Functional Areas : Accounting & Finance;Accountant;Accounts Payable / Accounts Receivable;Corporate Finance/IPO/M&A;Financial Analysis
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 5
Work Location : Vietnam (Hanoi)
Salary Description : 25 mil - 35 mil VND

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above