SALES MANAGER

  
Advertised on : 29 Jan 2018 | Closing date : 28 Feb 2018

  Job Reference : 01561

 1. Yêu cầu
  1. Học vấn: trình độ đại học trở lên.  Back ground Engineer là lợi điểm.
  2. Tuổi 40 trở xuống
  3. Nam
  4. Tiếng Anh Business
 2. Địa điểm làm việc :  Ba đình - Hanoi
 3. Chế độ đãi ngộ (lương cơ bản, lương theo doanh thu, thưởng, trợ cấp, tăng lương,...)

Lương từ 1,500USD, tùy năng lực và thành tích của ứng viên.

Thưởng 1 năm 2 lần. Trợ cấp và tăng lương theo chính sách công ty.

 1. Nội dung công việc

Vị trí : Sales Manager

Kinh nghiệm trong lĩnh vực máy móc công nghiệp (ví dụ UPS, MV Drive), hệ thống điện, năng lượng, GIS

Thành tích trong các dự án Sales đã đạt (nếu có)

Kỹ năng giao tiếp thương thuyết của vị trí Quản lý, đủ khả năng là trợ lý cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh/thị phần

Có kiến thức vững về thị trường tại Việt Nam

Đặc biệt networking rộng và vững mạnh là lợi điểm.

 

Functional Areas : Sales;Consumer Electronics;Electrical & Electronics;Factory, Industrial & Process Automation;Mechanical;Sales Manager & Directors
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 0
Work Location : Vietnam (Hanoi)

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above