TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO- CÔNG TY SẢN XUẤT

  
Advertised on : 11 Feb 2019 | Closing date : 13 Mar 2019

  Job Reference : 02106


Mô tả công việc:

·        Lập kế hoạch đào tạo kỳ, giám sát, thúc đẩy để kế hoạch đào tạo được thực hiện theo đúng tiến độ

·        Thiết lập KPI đào tạo, quản lý giám sát để đạt KPI mục tiêu

·        Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo về phát triển nguồi nhân lực của công ty

·        Tổ chức thực hiện các chương trình huấn luyện, đào tạo nội bộ theo đề xuất của các phòng ban

·        Thực hiện cải tiến phương pháp đào tạo để chất lượng đào tạo được nâng cao

·        Thực hiện đào tạo cho CBCNV cấp dưới

·        Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Yêu cầu:

·        Ðối tượng tuyển dụng: tuổi từ 30~45, người sinh sống ở Hải Dương

·        Tốt nghiệp Đại học, không yêu cầu chuyên môn

·        Có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất 5 năm và làm quản lý ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.

·        Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật, tiếng Anh

(Yêu cầu bắt buộc: Ứng viên phải hiểu biết về quản lý chất lượng & Sản xuất lắp ráp)

 

 

 

Functional Areas : Engineering & Manufacturing;Engineering, Procurement & Construction (EPC)
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 5
Work Location : Vietnam (Hanoi)
Salary Description : 1500$

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above