Kế toán trưởng (Quản lí cấp cao)

  
Advertised on : 12 Oct 2018 | Closing date : 22 Nov 2019

  Job Reference : 01959


Công ty sản xuất lớn của Nhật- KCN Nội Bài, HN

Vị trí: Quản lý cấp cao bộ phận Kế toán

Yêu cầu:

-          Có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan đến kế toán như CA, ACCA, CPA

-          Ít nhất 10 năm kinh nghiệm tại vị trí liên trong môi trường sản xuất

-          Thành thạo các phần mềm kế toán

-          Thành thạo tiếng Anh (nói và viết) và tin học văn phòng

-          Thông thạo các tiêu chuẩn kế toán (VAS & IFRS), các chính sách và thủ tục

-          Am hiểu về luật và quy định về thuế

-          Kỹ năng giao tiếp tốt

-          Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

-          Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt

-          Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt

-          Kỹ năng viết báo cáo tốt

-          Quen thuộc với các quy định về kế toán và quản lý của công ty và tập đoàn

-          Quen thuốc với chính sách quản trị tài chính của công ty và tập đoàn

Nội dung công việc:

-          Dẫn dắt các hoạt động hằng ngày của bộ phận

-          Lên kế hoạch và sắp xếp công việc của bộ phận

-          Quản lý hoạt động tài chính của công ty

-          Phát triển kế hoạch, ngân sách và dự báo tài chính

-          Đảm bảo tuân thủ quy định quản lý tài chính của công ty và tập đoàn

-          Cung cấp chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính và phân tích chiến lược

-          Phát triển và duy trì việc kiểm soát các quy định và hệ thống kế toán

-          Quản lý và phát triển nhân viên

-          Lưu ý và thực hiện quy định của công ty và tập đoàn

-          Lập kế hoạch và tuân thủ thuế

-          Quản lý kho và ngoại hối

-          Kiểm soát tín dụng và liêc lạc với các đại lý

-          Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý

 

Functional Areas : Accounting & Finance;Accountant
Type of Employment : Permanent
Minimum Experience : 10
Work Location : Vietnam (Hanoi)
Salary Description : Negotiable

   
 
 
If you encounter difficulties, please click here for technical assistance.

 
This site is best viewed in 1024x768 , Microsoft Internet Explorer version 8 or above and Firefox version 3.5 or above